Homeभजन संग्रहमीरा बाई जी के भजनराम मिलण के काज सखी मेरे आरति उर में जागी री

राम मिलण के काज सखी मेरे आरति उर में जागी री

भजन - मीरा बाई जी - राम मिलण के काज सखी मेरे आरति उर में जागी री

राम मिलण के काज सखी मेरे आरति उर में जागी री।

तड़पत-तड़पत कल न परत है बिरहबाण उर लागी री।

निसदिन पंथ निहारूं पिवको पलक न पल भर लागी री।

पीव-पीव मैं रटूं रात-दिन दूजी सुध-बुध भागी री।

बिरह भुजंग मेरो डस्यो कलेजो लहर हलाहल जागी री।

री आरति मेटि गोसाईं आय मिलौ मोहि सागी री।

मीरा ब्याकुल अति उकलाणी पिया की उमंग अति लागी री।

 

Spiritual & Religious Store – Buy Online

Click the button below to view and buy over 700,000 exciting ‘Spiritual & Religious’ products

700,000+ Products

 

मैं तो स
🙏 धर्म और आध्यात्म को जन-जन तक पहुँचाने में हमारा साथ दें| 🙏