Home02. सांख्ययोग

02. सांख्ययोग (5)

क्षत्रिय का धर्म युद्ध (अध्याय 2 शलोक 31 से 38)

ज्ञानयोग का वर्णन (अध्याय 2 शलोक 11 से 30)

निष्काम कर्मयोग (अध्याय 2 शलोक 39 से 53)

प्रज्ञ लक्षण महिमा (अध्याय 2 शलोक 54 से 72)

श्री कृष्णार्जुन वार्ताला (अध्याय 2 शलोक 1 से 10)